top of page

Boris Jirků​

 

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10. dubna 1955 ve Zlíně. V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti obor malba v architektuře a propagace.

V letech 1974 - 1980 Akademii výtvarných umění  v ateliéru pro akad. malíře Arnošta Paderlíka. Za diplomovou práci získal ocenění AVU za ilustrace ke  knize ” Gabriela Garcií Márqueze Podzim patriarchy”. Do roku 1990 učitel LŠU. Vedl 17 let výuku figurální  kresby a malby na VŠUP v Praze. Krátce působil jak rektor. Během let podnikl několik studijních cest po celém světě a za svoji tvornu získal nespočet ocenění. Nyní vede výuku figurální kresby a malby na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Současně je vedoucím a garantem doktoranského a magisterského programu - klasická média figurální na Fakultě výtvarných Umění Akademie umění v Banské Bystrici. Organizuje výstavy FIGURAMA, studentské kresby patnácti univerzit z Evropy a USA. 

 

Věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice a výtvarným realizacím v architektuře. Zůčastnil se několika desítek kolektivních výstav u nás i v zahraničí.

bottom of page