top of page

Jaromír Gargulák

 

Narodil se 5. února 1958 v Brně. Vystudoval slévárenskou technologii na brněnském Vysokém učení technickém, kresbě se věnoval na LŠU. Seznámil se s uměleckým litím a s principy jedinečnosti práce Henryho Moora. Při realizaci svých záměrů pracuje metodou odlévání na ztracený voskový model. Zhotovuje pouze jediný originální odlitek. Používaný materiál je převážně žlutý nebo červený bronz.

Autor by se mohl zařadit do plejády známých i neznámých jedinců, kteří v celých kulturních dějinách lidstva cílevědomě usilovali o to, aby vrozený cit a inteligence díky talentu a nezměrné pracovitosti vydaly plody, jež by obohatily náš život, naše prostředí, naše soukromí. Jako sochař dociluje oné vzájemné jednoty, kdy výtvarný názor, plný fantazie, která brání ustrnutí, bravurně zhmotňuje v materiálu, a dosahuje toho, že výsledné dílo - artefakt, nejpočetněji plastiky, na nás působí jak svým obsahem, tak svou dokonalou formou, ušlechtilým materiálem i zpracováním.

Mezi opakující se motivy patří ptáci, hudebníci a postavy s křídly. I lidské bytosti však deformuje k podobě opeřenců. Ptáci pro autora znamenají volnost a svobodu. Obdivuje hudbu, a proto se v jeho dílech často objevují hudebníci.

Jaromír Gargulák se stal osobitým tvůrcem střední generace, autorem, který se nesnaží prosazovat skandály či metodou tzv. uměleckých šoků, ale tím, co je výtvarnému umění nejvlastnější - silou myšlenek a estetickou noblesností.

Svými pracemi je zastoupen v galeriích v ČR i v zahraničí a dále v mnoha soukromých sbírkách např. v Kanadě, Japonsku, Švýcarsku, Norsku. Žije, pracuje v Brně a v Senetářově.

V roce 2001 byl vyznamenán cenou Masarykovy akademie umění v Praze za uměleckou tvůrčí činnost.

bottom of page