top of page

Jiří Anderle
(* 14. září 1936Pavlíkov na Rakovnicku)

"Jsme jako olivy: teprve když jsme drceni, vydáváme ze sebe to nejlepší," kvituje židovské moudro  Jiří Anderle.

Roku 1961 vystudoval AVU (malbu u Antonína Pelce a grafiku u Vladimíra Silovského). Styl jeho kresby grafiky se vyhraňoval v době profesionálního působení v Černém divadle, se kterým sjezdil skoro celý svět jako technik i herec.

Známý, zejména v zahraničí, začal být v polovině 60. let. V letech 196973 působil na VŠUP jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky.V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle naléhavě a působivě vyjadřoval existenciální úzkost člověka jak konkrétní (válka), tak i obecnou, nadčasovou (nemoc, stárnutí, samota). V dalším tvůrčím období se od těchto výstražných až tragických témat posunul blíže se k abstrakci.  závěrečném období své tvorby se vrátil k figurálním pozitivně laděným křesťanským tématům a vytvořil například dva oltářní obrazy pro Kostel svatého Matěje (Praha) ve svém bydlišti.

Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen. Je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu i v pařížském Centre Pompidou.

bottom of page