top of page

Oldřich Eichler
(18. července 1941 - 1. října 2014)

Oldřich Eichler se narodil 18.7.1941 v Byškovicích u Prahy. V letech 1955- 59 studoval na Škole uměleckých řemesel v Turnově. V letech 1959 - 60 pracoval v Ustředí uměleckých řemesel v Praze v oboru uměleckého zpracování kovu. V letech 1960-66 studoval na Vysoké škole uměleckoprumyslové v Praze u profesora Nušla. V letech 1969-71 pracoval jako malíř-grafik ve výtvarném ateliéru Státního divadla v Brně, kde žil ve Františkánské ulici se svou jedinou ženou bez dětí. Zde, později v ateliéru v Orly vzniklo mnoho děl. V 80 létech se usadil a tvořil ve Valči do konce svého života. Zemřel dne 1.10. 2014.

 

Již v době studií byla jeho hlavním zájmem malba. Kromě svého sochařského ateliéru navštěvoval často i ateliéry malířské, hlavně u prof.Františka Muziky. Zvažoval přestoupení na malbu,ale v sochařině začal objevovat důležitou inspiraci pro malbu. Věřil,že pro něho múže být přínosem a pomůže obohatit malbu plastickým cítěním. Výsledkem byl jeho osobitý, neustále se kreativně vyvíjející styl, vždy obsahující perspektivu, prostor, trojrozměrnost.

 

Kouzlo, kterým jeho obrazy upoutávají, spočívá v originálním způsobu spojení imaginárního prostoru s reálnými postavami či věcmi a tak vzniká mnoho nápovědí provokujících divákovu fantazii spjatou s velmi emotivním, citovým a duševním prožitkem.

Dílo Oldřicha Eichlera není zobrazením něčeho nám předem známého, je spíše podnětem a prostředkem k pochopení dosud netušené a neexistující chvíle světa. 

bottom of page