U děl nežijících autorů a odlévaných bronzových soch vždy Certifikát pravosti díla

Díla je možno zakoupit i na splátky / bez navýšení / 

Pouze osobní předání / po dohodě je možnost osobního předání v Praze nebo menší věci např. grafiky a malé sochy zaslat kurýrem po celé ČR + poštovné a balné 200 Kč / viz.obchodní podmínky

 

MALÍŘ, GRAFIK, SOCHAŘ A ILUSTRÁTOR

JANEČEK

OTA

Ota Janeček ( 15. 8. 1919 Pardubičky u Pardubic - 1. 7. 1996 Praha ). V letech 1937 - 1939 studoval kreslení na Českém vysokém učení v Praze. ( 1941 - 1942 ) Umělecko - průmyslová škola v Praze, kterou však nedokončil. Byl členem SVU Mánes ( 1943/4 - 1949 a 1990 - 1996 ) a SČUG Hollar. Po roce 1948 objevuje postupně svůj osobitý, poetický styl s organickými, dekorativními prvky, místy inspirovanými lidovým uměním a vycházejícími z motivů odpozorovaných v přírodě. V 50. letech se ještě dočasně vrací k realistickému pojetí obrazu, ale od následující dekády už jeho díla přecházela do nefigurálních, florálních tvarů. V této době vzniká i jeho vrcholný malířský cyklus Trávy. K typickým motivům jeho malby v 70. a 80. letech naopak patří jemná, jakoby zasněná stylizace květin, ptáčků, motýlů, stromů, vajec či stébel trávy, připomínající svou křehkostí mistry japonských závěsných obrazů. Vznikají i nové cykly Slunce a Země nebo obrazy různých imaginárních a mystických krajin. 
 

Kromě malby tvoří velice významnou část Janečkova díla grafika, především linoryty, litografie a suchá jehla, o níž prohlásil: ” Suchou jehlu dělám od samého začátku a oblíbil jsem si ji proto, že nepotřebuju ani kuchyň ani laboratoř. Stačí mít v kapse desku a jehlu. A pak je to technika pravdy. Odhalí s naprostou jistotou, jak umíš kreslit ”.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

IGOR

KITZBERGER

V letech 1978 - 1982 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecký kovář (prof. Alena Zetová). V letech 1984 - 1990 pokračoval ve studiu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. Jána Kulicha, obor figurální a reliéfní sochařství. Absolvoval stipendijní pobyty v italské Perugii (1987) a Benátkách (1992).
 
Od roku 1990 se věnuje tvorbě kovových plastik z ocele a bronzu, při které využívá různé sochařské a kovářské postupy a technologie. Věnuje se figurálnímu a reliéfnímu sochařství. Figury jsou často deformované a jsou v zajímavých, nečekaných pozicích a situacích. Své sochy dotváří také pomocí povrchových úprav - nacházíme na nich zlato, stříbro i patinu zeleně a modři. Mezi jeho velká témata patří anonymní tanečníci, šenkýři, strážci, harlekýni, hudebníci či herci, ale také osobnosti českých i světových dějin jako Jan Amos Komenský, Niccolo Paganini nebo Jean-Baptiste Gaspard Deburau. Řemeslo podědil po svém otci a sám má už tři nástupce - své syny. 

AKADEMICKÝ SOCHAŘ 

 

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

AKADEMICKÝ SOCHAŘ 

 

Narozen 29. 8. 1950 v Žacléři. 1965 - 1969 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti.

1969 - 1975 Akadamie výtvarných umění v Praze. Citlivě syntetizuje realismus s idealizujícím tvaroslovím. Od realisticky popisnějšího přístupu, přes úspornou stylizaci tvaru, přechází často až k prvkům dekorativního díla převažují práce komorního intimního charakteru naplěnné vnitřní harmoní a melodičnosti. Umělcovým stálým motivem je idealizující zobrazení ženy. S vytříbenou invencí a kreativitou se vrací ve volné soše i v reliéfu k mnoha variantám aktů.

ZAHRADNÍK

SAŠA

Momentálně zde nemáme k zobrazení žádné produkty.

BORIS 

JIRKŮ

MALÍŘ, SOCHAŘ A ILUSTRÁTOR

 

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10. dubna 1955 ve Zlíně. V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti obor malba v architektuře a propagace.

V letech 1974 - 1980 Akademii výtvarných umění  v ateliéru pro akad. malíře Arnošta Paderlíka. Za diplomovou práci získal ocenění AVU za ilustrace ke  knize ” Gabriela Garcií Márqueze Podzim patriarchy”. Do roku 1990 učitel LŠU. Vedl 17 let výuku figurální  kresby a malby na VŠUP v Praze. Krátce působil jak rektor. Během let podnikl několik studijních cest po celém světě a za svoji tvornu získal nespočet ocenění. Nyní vede výuku figurální kresby a malby na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Současně je vedoucím a garantem doktoranského a magisterského programu - klasická média figurální na Fakultě výtvarných Umění Akademie umění v Banské Bystrici. Organizuje výstavy FIGURAMA, studentské kresby patnácti univerzit z Evropy a USA. 

 

Věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice a výtvarným realizacím v architektuře. Zůčastnil se několika desítek kolektivních výstav u nás i v zahraničí.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

VOITH

ERIKA

Vystudovala Střední školu designu v Brně - obor Modelářství  a návrhářství oděvů ( u ak. mal. Jiřiny Strýčkové, Mgr. Blanky Tesařové, Petra Kaloudy). Během studií dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně absolvovala stáže v Athénách, pracovala v Saatchi Gallery v Londýně nebo Galerii Nová síň v Praze. V roce 2013 se rozhodla pro svobodné povolání a naplno se věnuje  vlastní tvorbě. Její nekončící inspirací jsou jak města, ve kterých v posledních deseti letech žila ( Paříž, Athény, Londýn, Praha, Calgary, Amsterdam), tak lidské tělo. Za prubířský kámen všech druhů umění a základ výtvarných technik považuje kresbu.

 

Již dlouho pracuje se zlatem, kterým doplňuje oleje a akryly. Mezi nejvýznamnější výstavy patří "Brněnská zákoutí, akty & obrazy z Francie "na Staré radnici v Brně a poté v Mahenově divadle v roce 2013; autorské výstavy ve vlastním calgarském "Atelier of Arts " v roce 2014 či "Bohemian Rhapsody, Czech modern art and classical music". Pravidelně vystavuje se sochařem Igorem Kitzbergerem, v roce 2016 poctou Karlu IV. “Homage Caroli Quarti” a v roce 2018 autorskou výstavou “Neřesti a Ctnosti”. Erika podporuje charitu od roku 2008; kdy se její obrazy "Podvečerní Petrov", "Giverny" a "Pohledy" vydražily v dobročinných aukcích  v celkové hodnotě 115.000,- korun pro projekty Masarykova onkologického ústavu a Nemocnice u Svaté Anny v Brně. Její díla se nachází v galeriích i soukromých sbírkách v České republice, Kanadě, USA, Švédsku, Německu či Francii. Erika v současné době žije a tvoří ve svém STUDIU VOITH ve zrekonstruované budově DADA DISTRIKT v Brně.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.

Momentálně nemáme k zobrazení žádné produkty.