HELENA TUŠKOVÁ VOJTKOVÁ, galeristka a kurátorka výstav umění

pochází z Moravy, narodila se v Bruntále. V roce 1986 se poprvé podílela na organizaci výstavy a od roku 1992 postupně vybudovala uznávanou výstavní síň GALERIE „V“ v jihomoravském městě Podivíně (3000 obyvatel) a povznesla tak kulturního ducha nejen v oblasti lednicko-valtického areálu. V současné době působí v Brně jako galeristka a kurátorka výstav předních českých umělců. Rovněž nabízí odborné poradenství v obchodu s moderním uměním konce 20. století až po současné moderní umění i vyhodnocování aukcí, apod.

 

Má za sebou více než 30 let rozsáhlých zkušeností a v průběhu celé své činnosti v oboru umění spolupracovala nebo ještě spolupracuje s významnými umělci jako Adolf Born, Jindra Husáriková, Ota Janeček, Josef Jíra, Boris Jirků, Igor Kitzberger, Aleš Knotek, Kristián Kodet, Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek,  Miroslav Malina, Miroslav Netík, Karel Novák, Michail Ščigol, Vladimír Vašíček, Josef Velčovský, Erika Voith, Jan Wolf, Vlastimil Zábranský, Saša Zahradník, Bořek Zeman, Olbram Zoubek a mnoha dalšími.

 

Helena Tušková Vojtková byla zařazena mezi 1000 nejvýznamnějších Čechů v knize Who is Who...? v České Republice, vydané v roce 2005. Její celoživotní hobby je historie umění a dále sebezdokonalování, četba literatury, cestování, hudba i sport. Mluví rusky a anglicky. Preferuje individualitu, je pravicově orientovaná, ale nikdy se skupinově ani politicky neangažovala. Má dvě dcery Kristýnu(*1985) a Eriku(*1988).

CHARITATIVNÍ ČINNOST 

galeristka Helena Tušková Vojtková se celý život významně podílí na charitativní činnosti. Svými projekty a aukcemi sdružila pro onkologické pacienty, dětské domovy, hospic či nemocniční zařízení celkovou částku ve výši přes 1,8 milionu korun českých. Jejím největším projektem byla v roce 2008 dražební charitativní akce s názvem „POMOCI TĚM, KTERÝM JEŠTĚ POMOCI LZE“, kdy pro Masarykův onkologický ústav v Brně vydražila v aukci díla českých umělců a společně s příspěvky firem a jednotlivců tak získala 1.000.000,- korun českých, za které byly zakoupeny dva přístroje pro onkologii – automatický analyzátor OC SENCOR a přístroj QIAcube pro hematoonkologii.  V roce 2011 zorganizovala dobročinnou aukci pro 1.chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, kdy za získané prostředky bylo zakoupeno elektricky polohovatelné antidekubitní lůžko Altura Thema. Dále získala inhalační přístroj pro pediatrii, počítač pro Speciální školu pro slabozraké a nevidomé děti v Brně a podporuje Lékaře bez hranic.