top of page

Výstava Homage Caroli Quarti uzavírá oslavy 700. výročí narození moravského markraběte,
českého krále a císaře římského Karla IV., jež si letos připomíná kulturní Evropa. Expozici soch
a obrazů pořádá GALERIE V ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, pod záštitou
primátora města Brna Ing. Petra Vokřála. 

 

V čase konceptuálního umění, kdy výstřelek je oslavován nad technikou a umem se výstava
Homage Caroli Quarti vrací k řemeslu a umělecké tradici, aby vzdala hold králi a mecenáši umění,
jež položil základy české kultury: sochařství, nástěnné malby, kovářství, ražení mincí či iluminace.
Namísto historické figury na poli evropských dějin je Karel IV. představen jako lidský smrtelník v oděvu
krále, mystik za maskou politika, bojovník s duší humanisty, vizionář, pragmatik, stratég a filantrop.

Sochy akademického sochaře Igora Kitzbergera a obrazy Eriky Voith jakožto zastánců řemeslného
umu, navracející smysl umělecké tradici a kulturnímu odkazu českých mistrů, se pokouší nahlédnout
do osobnosti tohoto filozofa - krále. Svébytné pojetí historického tématu představí Igor Kitzberger v
syrovosti soch z bronzu a oceli se sobě vlastní anatomickou virtuozitou a estetickou deformací 
společně s dvoumetrovými plátny Eriky Voith na pomezí realismu, exprese a abstrakce, zachycující
charakter a podstatu bez tendence didaktické popisnosti. Namísto názvu a čísel pojmenovány
vlastními slovy Karla IV. Při této příležitosti jsou díla výjimečně povýšená do sfér vizuální technologie
ve formě interaktivních projekcí Davida Klodnera.

 

Po dobu vernisáže 6. prosince 2016 od 17.30 hod. bude mimořádně vystavena autorská replika
královské koruny, jejíž originálem byl Karel IV. v Cáchách roku 1349 korunován na římského krále. 
Koruna je dílem cizeléra Michela Fabrice a je pro tuto příležitost zapůjčena ze soukromé sbírky.

 

Přijměte pozvání a staňte se svědky kulturního dialogu mezi historií a avantgardou.

bottom of page